vvA3. Knjigovodstvo Uvoza/Izvoza Roba i Usluga

Modul namijenjen podršci poslovanju uvoza / izvoza. Predstavlja nadogradnju na module vvA0. FAKTURIRANJE I KNJIGE RAČUNA i vvA1. ROBNO KNJIGOVODSTVO VELEPRODAJE I SKLADIŠNO POSLOVANJE .

Galerija
  • uključuje devizni račun i primku ino dobavljača, evidenciju i raspored zavisnih troškova uvoza.
  • program automatski, bez intervencije korisnika, preuzima tečajnu listu HNB-a koja se dalje koristi u svim relevantnim segmentima deviznog poslovanja.
  • dokumenti se unose u izvornoj valuti, a program sam preračunava i knjiži valute u kunama.
  • uvozni zaključak - nadzorna knjiga uvoza, nalog 14, dispozicije*
* u izradi