vvA5. Knjigovodstvo Proizvodnje

Modul namijenjen knjigovodstvu i podršci procesima proizvodnje. Predstavlja nadogradnju na module 'vvA0. FAKTURIRANJE I KNJIGE RAČUNA' + 'vvA1 ROBNO KNJIGOVODSTVO VELEPRODAJE I SKLADIŠNO POSLOVANJE ', stoga i on omogućava kompletnu funkcionalnost za izdavanje i evidenciju računa, izvještajnu analitiku poslovanja, pregled naplaćenosti dugovanja i potraživanja te obračun PDV-a. Za detaljan opis 'naslijeđenih' funkcionalnosti pogledajte opis modula vvA0. FAKTURIRANJE I KNJIGE RAČUNA i vvA1. ROBNO KNJIGOVODSTVO VELEPRODAJE I SKLADIŠNO POSLOVANJE .

Galerija

DOKUMENTI i funkcionalnosti

 • razlikujemo dva načina.
 • jednostavniji proizvodni procesi prate se dokumentima normativa i sastavnica. Na dokumentu sastavnice (obradi proizvodnje) istovremeno se evidentira proizvod i njegovi sastojci. Prema ukupnoj vrijednosti sastojaka program automatski zadužuje skladište proizvoda količinski i financijski dok istovremeno razdužuje skladište sastojaka (sirovine, materijal, rezervni dijelovi, repromaterijal, ...).
 • kompleksniji proizvodni procesi prate se putem 'Radnog Naloga Proizvodnje' koji evidentira naručitelja - investitora, objekt proizvodnje, voditelja projekta, rok izvođenja, datume početka - završetka projekta, stupanj dovršenosti, planiranu cijenu proizvoda, status radnog naloga, itd.
 • detaljnu evidenciju zahvata, radnji i procesa po radnom nalogu omogućava dokument 'Servisno Montažni Dnevnik'.
 • direktni utrošak sirovine, materijala, dijelova i sl. evidentira se dokumentima 'Predatnica U Proizvodnju' i 'Povratnica Iz Proizvodnje'.

Na vrh

Galerija

AUTOMATSKI RASPORED INDIREKTNIH TROŠKOVA PROIZVODNJE po metodi radnih naloga

 • detektirani neraspoređeni indirektni troškovi zadanog razdoblja raspoređuju se putem koeficijenta dobivenog ili ponderiranjem raspoređenih direktnih troškova po novozapočetim radnim nalozima i proizvodnji u tijeku ili prema planiranoj cijeni proizvodnje. Tada se automatskom temeljnicom preknjižavaju sumarna knjiženja analitički po radnim nalozima.
 • preknjižavanjem se upravlja putem pravila i shema knjiženja.
 • prije finalnog kreiranja temeljnice program nudi analitički pregled lista: Projekti / Radni Nalozi, Neraspoređeni indirektni trošak sintetika + analitika, Direktni troškovi i Proizvodnja u tijeku.
 • svaka se lista može ispisati za kasniju analizu.

Na vrh

Galerija

IZVJEŠTAJI

 • rekapitulacija Radnih Naloga
 • financijska izviješća filtrirana ili grupirana po radnom nalogu