vvC0. Knjigovodstvo i Obračun Plaća, EVR

Modul namijenjen obračunu redovne plaće i drugog dohotka, vođenju kartoteke radnika i evidencije radnog vremena. Podnošenje relevantnih izviješća FINI i REGOSu u papirnatom ili elektroničkom obliku. Zbrojni nalog za internetsko bankarstvo.

Galerija

VRSTE OBRAČUNA

 • redovna plaća
 • redovna plaća za novozaposlene
 • redovna plaća po postotku invaliditeta
 • autorski honorar
 • ugovor o djelu
 • ugovor o djelu za umirovljenike
 • nadzorni odbor
 • poduzetnička plaća
 • vrste radnog odnosa: neodređeno vrijeme, određeno vrijeme, pripravnici / vježbenici.
 • vrste radnog vremena: puno, nepuno, skraćeno (redovni i trgovački radni sati).
 • obračun se može razdijeliti po mjestima troška ili grupirati po nekom drugom obilježju.

Na vrh

Galerija

METODE OBRAČUNA

 • bruto1 + topli obrok + dodatak na godine staža + dodatak na bruto = BRUTO ili
 • inverzni obračun bruta iz neta (algoritam uzima u obzir sve moguće parametre o kojima ovisi odnos bruto - neto).

Na vrh

Galerija

EVIDENCIJA RADA

 • ako je radnik imao redovan rad tijekom cijelog mjeseca u evidenciju rada nije potrebno upisivati ništa već će program automatski korektno postaviti radne sate (uključujući i automatsku kalkulaciju neradnih dana i blagdana s algoritmom za računanje Uskrsa i Tijelova).
 • u evidenciju rada upisuju se eventualni prekovremeni sati, bolovanja (na teret poslodavca ili zakonodavca), godišnji odmor, službeni put u inozemstvo, itd.
 • pri unosu RsmOD - RsmDO razdoblja program će sam izračunati iznos sati u razdoblju uzevši u obzir blagdane, neradne dane, je li puno ili polusatno radno vrijeme, je li redovan ili trgovački fond sati.
 • kod bolovanja na teret poslodavca i kod prekovremenih sati korisnik sam zadaje postotke uvećanja / umanjenja cijene rada.
 • u evidenciju rada na mjesečnoj bazi (koju koristi R-Sm Obrazac i Isplatna Lista) moguće je i importirati podatke iz zasebnog potprograma 'Evidencija Radnog Vremena' koji predstavlja udovoljenje zakonskoj obvezi praćenja radnog vremena po radniku na dnevnoj bazi sa detaljima o satu početka - završetka radnog vremena, te s rasporedom satnice u noćni rad, prekovremeni rad, blagdani, bolovanje, itd.

Na vrh

Galerija

DODATNE MOGUĆNOSTI PRI OBRAČUNU

 • evidencija obustava (pojedinačne i zbirne) iz neto plaće
 • dodatak na bruto ili neto
 • dodatak za prijevoz
 • dodatak po osnovi radnog staža
 • obračun po osnovi beneficiranog radnog staža
 • upotreba trgovačkog fonda sati
 • automatski izračun korektnog R-Sm identifikatora i šifre vrste obračuna prema REGOS-u
 • retroaktivno preimenovanje šifre djelatnika

Na vrh

Galerija

GOTOVE TABLICE s mogućnosti izmjene

 • općine RH sa stopama prireza
 • šifrarnik vrste rada i vrste obračuna prema REGOS-u
 • pravila za obračun paće (osnovni odbitak, stope doprinosa, min i max MIO osnovice, stope poreza, granice poreznih razreda, itd.)
 • automatski fond radnih sati po mjesecima (redovni i trgovački)

Na vrh

Galerija

PRAVILA

 • mogućnost samostalnog unosa promjena pravila za plaće prema zakonskim propisima
 • dodavanje novovažećih pravila a stara ostaju za prošle događaje
 • pregled pravila kroz vrijeme
 • trenutno važeća pravila za prikazanu plaću u svakom trenutku mogu se prikazati na ekranu.
 • kod unosa obračuna pri zadavanju datuma isplate i za koji mjesec je obračun program automatski aktivira skup važećih pravila. Na ovaj način moguće je i rekonstruirati plaće iz prošlosti, prema tada važećim propisima.

Na vrh

Galerija

PREGLEDNOST TABELARNOG PREGLEDA

 • preglednost tabelarnog pregleda parametara i rezultata dokumenta obračuna plaće, zbog velike količine tabličnih kolona, olakšan je opcijom odabira vidljivosti grupe kolona:
 • samo obračunski parametri (bruto1, koeficijent osobnog odbitka, prirez, itd.),
 • samo rezultati (iznosi i osnovice doprinosa, poreza, prireza, dohodak, neto, na ruke, itd.)
 • te kao treća mogućnost 'prikaži sve kolone'.
 • U prve dvije grupe korisnik sam može birati koje će se kolone vidjeti a koje ne.

Na vrh

Galerija

KARTOTEKA RADNIKA

 • osnovni podaci o radniku potrebni za matičnu evidenciju radnika (ime, prezime, adresa, OIB, datum rođenja, datum prijave, stručna sprema ...)
 • odabir vrste rada, vrste isplate, vrste radnog odnosa i vrste radnog vremena
 • na samoj kartici vidljiv pregled zadnje isplate
 • zasebne tab stranice sa pregledima isplata, evidencije rada i obustavama sa mogučnošću brzog skoka na sam obračun plaće
 • mogućnost retroaktivnog automatskog preimenovanja šifre radnika u već postojećim obračunima

Na vrh

Galerija

DVA NAČINA KREIRANJA NOVOG OBRAČUNA

 • 1. kopiranje prethodnoga u novi obračun te se onda po njemu vrše eventualne izmjene
 • 2. grupno dodavanje djelatnika (sa mogućnošću filtiranja) gdje će program za svakoga djelatnika povući obračunske parametre sa prethodnog obračuna.
 • dakle, unos inicijalnog (prvog) obračuna zadaje se ručno, a svaki slijedeći ide automatizirano na osnovi prethodnog.

Na vrh

Galerija
 • automatsko kreiranje temeljnica po obračunu plaće u glavnu knjigu sa mogućnosti korisnikovog definiranja (kontiranja) sheme knjiženja
Na vrh

Galerija

IZVJEŠTAJI

 • sadržani su svi oblici zakonski propisanih obrazaca (u papirnatom i elektronskom obliku) kao i izvještaji namjenjeni internoj analizi i evidenciji.
 • propisani obrasci: R-Sm*, ID*, IP*, Obračun Plaće I Naknada Plaće, Lista za razvrstavanje neto plaće po tekućim računima*, Zbrojni Nalog Za Prijenos*, Virmani za plaće*, IPP, DNR. Drugi dohodak: IDD*, ID1*, Obračun Drugog Dohotka, Isplatna Lista DD, Potvrda O Isplaćenom DD.
 • ostali izvještaji: Rekapitulacija Dokumenata Obračuna, Rekapitulacija Djelatnika, Rekapitulacija Bruta, Obračun Plaće, Isplatna Lista, Specifikacija Zbirnih Obustava
 • u program su ugrađeni XML validatori za obrasce ID1, ID, IDD, IP Kartice, tako da nema potrebe za upotrebom vanjskih validator - programa. Program će pri validaciji javiti eventualno otkrivene greške u podacima ili potvrditi uspješnost validacije podataka.
 • pri izradi eksportne datoteke namijenjene za dostavu elektronskim putem moguće je istu prikazati u WordPad-u u svrhu kontrole sadržaja
 • za interne analitičke izvještaje i ovdje su na raspolaganju višestruke mogućnosti sortiranja i filtriranja podataka
 • odabir žiro računa platitelja (ukoliko korisnik posluje sa više računa)
 • izvještaj Evidencija O Radnom Vremenu (po radniku na dnevnoj bazi) automatski (programski) ispunjava i ispisuje podatke o standardnom redovnom radu uzevši u obzir unaprijed, programski izkalkuliranu listu blagdana i neradnih dana tako da ukoliko radnik nije bio na bolovanju, prekovremenom, itd., za njega tada nije potrebno upisivati ništa već će program sam ispuniti njegove radne sate za svaki dan u mjesecu.* izvješće postoji i u elektronskom obliku koji se šalje na REGOS, FINU, Poreznu Upravu ili banku.