vvD0. Knjigovodstvo Dugotrajne Imovine

Modul namijenjen praćenju knjigovodstvenog stanja dugotrajne imovine.

Galerija
  • osnovnom sredstvu evidentira se nabava, automatski kalkulira amortizacija, obrađuje inventura te naposljetku rashod osnovnog sredstva.
  • svaki proces popraćen je mogućnošću automatskog kreiranja temeljnice u glavnoj knjizi.
  • situaciju se prati razlučeno po mjestu troška.
  • podržana je godišnja, kvartalna i mjesečna amortizacija.
  • automatska međuovisnost vijeka trajanja i zakonom propisane stope amortizacije.
  • koeficijentom am. stope upravlja se hoće li se rabiti redovna, ubrzana stopa ili potpuni otpis.
  • automatska obrada rashoda.

Na vrh

Galerija

IZVJEŠTAJI

  • na raspolaganju su razne varijante rekapitulacije transakcija, financijskog stanja dugotrajne imovine, inventure, rashoda, itd.
  • pojedini izvještaji mogu prikazati analitički ukop u podatke (Drill Down), dok pojedini dolaze u sintetičkoj i analitičkoj varijanti.
  • na raspolaganju su i standardne opcije filtriranja i sortiranja analitičkih podataka.