vvX0. Ostalo

Galerija

ADRESAR POSLOVNIH PARTNERA

 • kartoteka koja evidentira sve matične i preferencijalne podatke o poslovnim partnerima (fizičke i pravne osobe, mjesta troška, banke, itd.).
 • identificiranje, zadavanje i pretraga partnera olakšano je podatkom 'kratica' (Ticker) koji predstavlja skraćeni naziv partnera (npr. 'ZABA' = Zagrebačka Banka). Ticker je moguće retroaktivno preimenovati.
 • u svim dijelovima programa partnera može se zadati / pretraživati ili po šifri ili po ticker-u ili po nazivu partnera.
 • opcija međuodnosa centrala - poslovna jedinica, za velike tvrtke, omogućava jednostavno (neograničeno) uparivanje poslovnih jedinica ili osoba sa centralnim subjektom što olakšava eventualno razlikovanje adresa, kontaktnih informacija i ostalih podataka koji se s jedne strane odnose na kontakte i dostavne lokacije, a s druge na službene podatke i generalije sjedišta pravne osobe.
 • na zasebnom ekranu 'Transakcije' tabelarno su prikazane sve transakcije koje se tiču partnera što je pogodno za pregled i brzi skok na pojedinu transakciju.

Na vrh

Galerija

ADRESAR PROJEKTA (pravnih osoba za koga se vode poslovne knjige)

 • kartoteka u koju se upisuju svi relevantni matični podatci o poslovnom subjektu kao i razne preferencije vezane na modus upotrebe programa.
 • sadrži sve funkcionalnosti Poslovnog Adresara sa dodatnim specifičnim podatcima.

Na vrh

Galerija

USERS

 • datoteka autoriziranih korisničkih imena i lozinki za pristup programu.
 • ekran 'Privilegije' za prikaz dodijeljenih privilegija.Na vrh

Galerija

PRIVILEGIJE (autorizacije prava pristupa)

 • u programu se može i ne mora koristiti razrađen sustav privilegija gdje se svakom useru može dopustiti ili zabraniti pristup u pojedine programske module - segmenteNa vrh

Galerija

VIRMANI

 • submodul namijenjen papirnatom ili elektroničkom ispisu virmanskih naloga za plaćanje.
 • svaki se kreirani nalog prije ispisa usnimava, te se može ponovno koristiti.
 • zapis virmana može biti pojedinačni i grupni.
 • virmanski nalog moguće je kreirati automatski na osnovi ulaznog / izlaznog računa.
 • virman može nastati i iz predefiniranih podataka u svrhu plaćanja poreza na dobit / dohodak, komorski doprinos i članarina, doprinosi plaće obrtnika samostalnih djelatnosti, spomenička renta, turistička članarina, doprinos za šume, itd.
 • ispis virmana moguć je u tri varijante: papirnato na gotov obrazac virmanskog naloga, papirnato s pozadinom te u datoteku zbrojnog naloga namijenjenu upload-u na internet bankarstvo.

Na vrh

Galerija

RASTER uzastopnog (redundantnog) fakturiranja

 • ako tvrtka periodički fakturira komplet računa (npr. knjigovodstveni servisi, leasing kuće, ...) koji se za sljedeći period razlikuju samo po datumu ili nekom drugom manjem detalju moguće je u programu usnimiti takav skup računa, te ga višekratno koristiti.
 • u slučaju da u odnosu na prethodni period fakturiranja nema promjene (osim samog datuma računa) koristi se isti raster, a u slučaju izmjene raster se može prepraviti ili kopirati u novi.
 • svaka stavka raster dokumenta proizvesti će jedan novi račun a ako se na stavkama partner pojavljuje uzastopno, program će grupirati te stavke na jedan račun.
 • nakon samog fakturiranja rastera na njemu će biti vidljiv podatak koji je broj računa pojedina stavka rastera zauzela.

Na vrh

Galerija

INTERNA EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

 • omogućava analitiku radnog dana po radniku s detaljima o vremenu utrošenom na pojedine zadatke - projekte - procese.
 • na raspolaganju je i odgovarajuća izvještajna analitika.

Na vrh

Galerija

UNIVERZALNI DOKUMENT EVIDENCIJE

 • namijenjen je praćenju proizvoljno odabranih procesa.
 • primjeri objekta evidencije: ugovori, zahtjevi, ulazna/izlazna pošta (scanovi), punomoći, atesti, lokacije arhiviranih dokumenata (soba, ormar, polica, ...), uvjerenja, planovi, odluke, zapisnici, itd.

Na vrh

Galerija

BAZA DEVIZNIH TEČAJEVA

 • devizni tečaj HNB-a automatski se, bez intervencije korisnika, svakodnevno preuzima (engl. download) sa web stranica HNB-a.
 • u istu bazu podataka moguće je i ručno unositi tečajeve drugih poslovnih banaka.