vvA1. Robno Knjigovodstvo Veleprodaje i Skladišno Poslovanje

Modul namijenjen standardnom poslovanju veleprodaje roba i usluga s praćenjem zaliha na skladištu (za neograničen broj skladišta). Predstavlja nadogradnju na modul 'vvA0. FAKTURIRANJE I KNJIGE RAČUNA', stoga i on omogućava kompletnu funkcionalnost za izdavanje i evidenciju računa, izvještajnu analitiku poslovanja, pregled naplaćenosti dugovanja i potraživanja te obračun PDV-a. Za detaljan opis 'naslijeđenih' funkcionalnosti pogledajte opis modula vvA0. FAKTURIRANJE I KNJIGE RAČUNA .

Galerija

DOKUMENTI i funkcionalnosti

 • osim već spomenutih u vvA0, ovdje se dodatno nalaze i ulazni račun s primkom, izlazni račun s izdatnicom, samostalna primka / izdatnica, međuskladišnica, revers, povrat, odobrenje, obvezujuća ponuda s rezervacijom, početno stanje, inventura, cjenik, itd.
 • skladište se financijski vodi po ponderiranoj prosječnoj nabavnoj cijeni.
 • računi evidentiraju tri datuma: nominalni, skladišni te PDV datum.
 • automatski izračun datuma dospijeća na osnovu broja dana odgode plaćanja.
 • dokumenti se mogu grupirati po projektu u svrhu sumarne analize projekta.
 • na izlaznom računu moguće je vidjeti RUC (razliku između nabavne i prodajne cijene - zaradu) po svakoj stavci kao i ukupno za cijeli račun.
 • evidencija zavisnih troškova pri uvozu, ponderirani raspored po stavkama.
 • na računu je moguće razlikovati primatelja / platitelja od subjekta na kojega račun glasi (korisno kod kartičnog poslovanja).
 • u adresaru partnera, kupcu se može zadati financijski limit dugovanja pa ako je isti prekoračen program će javiti upozorenje ili onemogućiti usnimavanje računa.
 • kao jedno od naprednih mogućnosti, u pozadini djeluje međuspremnik rezultata financijskog i količinskog stanja robno-materijalne kartice (artikl status cache) što uvelike ubrzava rad s programom bilo da se radi o izradi izvještaja, zadavanju prosječne nabavne cijene na npr. međuskladišnici ili brzom pregledu stanja lagera pri zadavanju artikla na razne dokumente.
 • još jedna napredna opcija sadržana je u podsustavu AntiMinus ChronoManager. Radi se o sustavu koji u slučaju pojave minus stanja na skladištu financijsku vrijednost minusa traži u 'budućnosti' tako da kronološki kasniji ulaz poništi financijski odlazak u minus. Sustav je vrlo djelotvoran u okruženjima gdje zbog prirode poslovanja nije moguće spriječiti odlaske u minus stanje. Rezultat ovakvog djelovanja je da će financijsko stanje artikla, usprkos eventualnoj pojavi minusa u nekom trenutku, a ispravljenog kasnijim ulazom, uvijek biti konzistentno na način da sustav matematički svodi financijsko stanje na nulu kada je i količinsko stanje nula (nema situacije da je kartica količinski na nuli, a financijski saldo 'visi' zbog neke prethodne pojave minusa).
 • po želji, moguće je striktno onemogućavanje stvaranja minusa u robno skladišnom poslovanju – zabrana usnimavanja dokumenta koji će proizvesti minus.
 • u programu se nalazi i podsustav koji će retrogradno automatski revalorizirati prosječne nabavne cijene uslijed promjene parametara koji utječu na nju (npr. zaboravljena ulazna faktura iz prošlosti) na svim dokumentima koji se evidentiraju po nbc (međuskladišnice, sastavnice, izdatnice na mtr, ...).
 • prijenos početnog stanja iz prošle u tekuću poslovnu godinu razlučeno po skladištima.

Na vrh

Galerija

ŠIFRARNIK ARTIKALA - ROBNA KARTICA

 • multifunkcionalan submodul na kojemu se osim definiranja matičnih podataka o artiklu vide i informacije u vezi prometa po artiklu kao i mogućnost ispisa klasične robne kartice.
 • u šifrarnik se unosi roba, materijal, usluga, vlastiti proizvod, ambalaža, prolazna stavka, taksa, uzorak, sitni inventar, osnovno sredstvo, potrošni materijal, itd.
 • program može automatski inkrementirati šifre artikla po istovrsnom korijenu ili dati prijedlog nove unikatne šifre.
 • retroaktivno automatsko preimenovanje šifara / naziva kartica koje već imaju knjiženje.
 • matični podatci predstavljaju mnoštvo atributa (obilježja) kojima je moguće opisati artikl: šifre, kratki – dugi – strani – dobavljačevi nazivi, dugi opis, bar kod, serijski broj, atest, dimenzije, tip, grupe, ... ukupno je na raspolaganju fond od preko 50 atributa, a korisnik metodom migrirajućih polja bira koja će koristiti tako da nema ni viška ni manjka polja na ekranu.
 • na glavnome ekranu kartice odmah su vidljive informacije o trenutačnom stanju, rezervacijama, kumulativi ulaza - izlaza - početnog stanja, raznovrsni statistički podatci, itd. Takvu situaciju može se gledati za ciljano skladište kao i za ciljano razdoblje.
 • na ekranu artiklovih pripadajućih transakcija vidljiva je svaka analitička stavka po tome artiklu.
 • tako prikazane transakcije mogu se filtrirati, sortirati te klikom na neku stavku 'skočiti' na dokument kojemu stavka pripada. Također ih je moguće ispisati u formi rekapitulacije prometa.
 • naravno, program ima i mogućnost ispisa klasične robne kartice koja dolazi u 4 stila ispisa (varijacije kolona i detalja).
 • zadavanje artikla na stavku dokumenta ide na dva osnovna načina: prvi način je da se u polju šifre ili u polju naziva artikla jednostavno počne pisati adekvatni korijen što automatski izaziva otvaranje padajuće liste iz koje se tada jednostavno odabere ciljani artikl (primjerice, tako rade internetske tražilice). Drugi način je da se inicira (određenim tipkama tipkovnice ili mišem) otvaranje standardnog ekrana za pretragu šifrarnika te se artikl bira s liste. Ovaj način nudi mnoštvo dodatnih mogućnosti: zadavanje artikla s liste bez gašenja ekrana pretrage, zadavanje više artikala odjednom, pregled statusa artikla (raspoloživih količina, cijena, itd.), bogati alati filtriranja, lista pakirana po stranicama ili beskonačna, lista sortirana po bilo kojem smislenom parametru, itd.
 • s liste pretrage moguće je i dodati novi artikl. Time se novododani artikl automatski i pojavi na dokumentu odakle je inicirano 'Traži'.

Na vrh

Galerija

IZVJEŠTAJI

 • na raspolaganju su svi izvještaji i funkcionalnosti sadržani u modulu vvA0. FAKTURIRANJE I KNJIGE RAČUNA kao i dodatna izvješća koja se odnose na stanja skladišta, lager liste, promete artikala i promete razdoblja.
 • svi izvještaji mogu biti u analitičkoj (jedan artikl je jedan redak izvještaja plus totali i subtotali) ili sintetičkoj formi (samo totali i subtotali grupirani po nekom obilježju).
 • ispis se može odnositi na jedno ciljano skladište, a ako ono nije zadano automatski izlaze prometi po svim skladištima (svako je skladište zasebna tablica).
 • slijed ispisa može biti po šifri, nazivu ili bar kodu artikla.
 • artikle je moguće grupirati po tipu, grupi 1, grupi 2, grupi 3 (grupe definira korisnik).
 • izvještaj Stanje Skladišta dolazi u 4 stila - varijante (razlikuju se u rasporedu i sadržaju kolona) te ispisuje količinske i financijske informacije ulaz - izlaz = stanje.
 • izvještaj Lager Lista ispisuje samo raspoložive artikle na stanju, ali s razlučenim informacijama: fizičko stanje, stanje rezervacija, raspoloživo stanje, knjigovodstveno stanje, knjigovodstvena cijena zaliha, financijsko stanje.
 • izvještaj Promet Razdoblja sličan je Stanju Skladišta ali dok se 'stanje' uvijek gleda s obzirom na razdoblje od 1. 1. tekuće godine pa do nekog datuma ovdje promatramo promet u nekom vremenskom razdoblju (npr. u mjesecu travnju) s informacijama (količinskim i financijskim): stanje prije razdoblja, ulaz u razdoblju, izlaz u razdoblju, saldo razdoblja, kumulativno stanje na kraju razdoblja.
 • izvještaj Promet Artikla ispisuje informacije o prometima (pojavama) artikla po pojedinoj vrsti dokumenta (npr. ulazni račun), ili grupi dokumenta (npr. izlazni račun + povrati + odobrenja). Dokumenti se mogu filtrirati: kronološki (razdoblje / period), od broja do broja, po partneru, po mjestu troška, po projektu, itd.. Informacije koje izvještaj nudi su: broj stavaka (broj pojava artikla po zadanom dokumentu), količina, prosjek cijena s dokumenta, prosječna nabavna cijena, iznos ukupno po dokumentima, iznos ukupno po prosječnoj nabavnoj cijeni, razliku ta dva iznosa (RUC), te postotak RUC-a. Izvještaj može biti dvoslojno grupiran. Prvo po artiklu (npr. po grupi 1), a zatim prema nekom obilježju dokumenta: po partneru, po mjestu troška, po osobi koja je dokument unijela, po projektu, po načinu plaćanja, po tipu transakcije, po organizacijskoj jedinici, po mjesecu, po tjednu, po danu, po satu, po danu u tjednu, po satu u danu.
 • grupe je također moguće sortirati u formi Top Liste te tako dolazimo do izvještaja tipa 'najboljih n partnera', 'najboljih n djelatnika', 'najboljih n projekata', 'najboljih n mjeseca', itd.
 • kod grupiranih izvještaja vidljivo je stablo grupa (Group Tree) za brzi skok na pojedinu grupu.
 • izvještaj RUC-a po dokumentima (razlike u cijeni) sadrži sve prije navedene funkcionalnosti sortiranja, filtriranja, grupiranja te dolazi u analitičkom (jedan dokument je jedan redak izvještaja plus totali i subtotali) ili u sintetičkom obliku (samo totali i subtotali grupirani po nekom obilježju). Njegova je namjena pružanja informacija: prodajna vrijednost robe prije djelovanja (eventualnog) rabata, iznos (eventualnog) rabata, prodajna vrijednost robe, nabavna vrijednost robe, postotak razlike u cijeni, razlika prodajne i nabavne vrijednosti robe zatim prodajna vrijednost i (eventualno) dani rabati na promet usluga te na kraju sveukupno RUC na robu sa prodajnom vrijednosti za usluge.