vvE0. Putni Nalozi i Loko Vožnja

Modul namijenjen obradi evidencije i obračuna tuzemnih i inozemnih putnih naloga, loko vožnji te putnih radnih listova.

Galerija

PUTNI NALOG

 • datum naloga, datum puta, napomena, djelatnik i radno mjesto, odredište, mjesto troška, zadatak puta, trajanje puta, država s pripadajućim iznosom dnevnice, vezani projekt, dana akontacija, odobreno prijevozno sredstvo s oznakom privatno ili ne

Na vrh

Galerija

PUTNI OBRAČUN

 • datum obračuna, datum i sat odlaska i povratka s automatskim obračunom sati i broja dnevnica, priložene isprave
 • opširni izvještaj s puta
 • u tablici obračuna prijevoznih troškova evidentiraju se opis relacije s pripadajućom kilometražom, obračun prijevoznih troškova s automatskim izračunom završnog stanja brojila na osnovi početnog i kilometraže relacije, opis i iznos eventualnih ostalih (ne prijevoznih) troškova.
 • kod inozemnog putnog naloga prijevozne i ostale troškove moguće je evidentirati u više valuta po jednom nalogu.

Na vrh

Galerija

ISPIS PUTNOG NALOGA

 • putni nalog
 • putni obračun
 • nalog i obračun zajedno
 • izvještaj s puta tipski i prošireni
 • inozemni putni nalog iznose dnevnica i troškova osim u izvornoj valuti može ispisati i u kunama.

Na vrh

 • automatsko knjiženje temeljnice u glavnu knjigu s definiranjem sheme konta.
 • podržana je automatika raspodjele priznatih / nepriznatih troškova u omjeru 70% / 30%.
 • interni i eksterni linkovi na programske dokumente ili vanjske dokumente (npr. izvještaj s puta u Word dokumentu)

Na vrh

Galerija

PROGRAMSKE LISTE

 • programske liste u koje je moguće dodavati, ispravljati i brisati najčešće korištene podatke
 • odredišta
 • države s iznosima dnevnica (dolazi prednapunjena)
 • zadatci
 • vozila (privatna / službena / ostala)
 • relacije s pripadajućim kilometražama

Na vrh

Galerija

LOKO VOŽNJA

 • datum obračuna, napomena, djelatnik i radno mjesto, mjesto troška, vezani projekt, vozilo s oznakom privatno ili ne
 • obračun prijevoznih i ostalih troškova: datum puta, relacija i kilometraža (iz predefinirane tablice)
 • za službeno vozilo program će automatski prikazati stanje brojila vozila od - do na osnovi prethodnih evidencija
 • cijena po kilometru
 • opis zadatka
 • opis ostalih troškova, konto knjiženja, iznos naknade
 • automatska temeljnica za glavnu knjigu.

 • unutar submodula loko vožnje na raspolaganju je programski čarobnjak (Wizard) za robotsku (automatsku) izradu zapisa loko vožnje. Korisnik zadaje djelatnika, vozilo, razdoblje za koje se automatizira obračun, prethodno stanje brojila (dolazi automatski), ciljani podatak kilometraže (to može biti završno stanje brojila ili ukupno prijeđeni kilometri u razdoblju) te napomenu. Na osnovi predefinirane tablice relacija - kilometraža - zadatak, program će automatski kreirati stavke loko vožnje tako da zadovolji zadane parametre.

Na vrh

Galerija

PUTNI RADNI LIST

 • tabelarna evidencija odlazaka, dolazaka, relacija, kilometraža i stanja brojila službenog vozila po djelatniku i radnom zadatku
 • ispis dokumenta moguć je u varijanti naloga i obračuna.

Na vrh

Galerija

IZVJEŠTAJI

 • na raspolaganju su rekapitulacije dokumenata sa standardnim opcijama sortiranja, filtriranja i grupiranja.